Tatacara Penggunaan


Sistem e-Locator dibina untuk membantu masyarakat mengenalpasti bidangkuasa mahkamah syariah berdasarkan tempat tinggal.

LANGKAH 1

Tentukan jenis kes mahkamah syariah.

LANGKAH 2

Pilih tuntutan kes.

LANGKAH 3

Pilih jumlah tuntutan sekiranya berkaitan.

LANGKAH 4

Pilih daerah dan kawasan tempat tinggal anda. Ruang carian memudahkan anda untuk menaip dan mencari nama kawasan.

LANGKAH 5

Penentuan bidangkuasa mahkamah syariah akan dipaparkan. Klik pada paparan peta untuk mendapatkan pandu arah / navigasi ke mahkamah syariah tersebut.